Certificaat Safety Culture Ladder 4.0 Trede 2

Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder, voorheen de Veiligheidsladder, is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn van uw bedrijf te meten. Dit criterium wordt als verplichting opgenomen in aanbestedingen en contracten in de bouw zoals vastgelegd in de maatregel Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). De maatregel maakt onderdeel uit van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) die ondertekend is door ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat en een aantal grote bedrijven uit de bouw- en installatiesector. Doel is om de veiligheid in de gehele keten te verhogen. De ondertekenaars zullen vanaf 1 januari 2022 de Safety Culture Ladder bij inkoop en contractering van werken en adviesdiensten uitvragen.

Offerte aanvragen

Wat zijn de voordelen van de Safety Culture Ladder?

  • De Safety Culture Ladder geeft een goed inzicht in, en een impuls aan, de veiligheidscultuur van uw organisatie.
  • Het hanteren van de Safety Culture Ladder biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in diverse branches werkzaam zijn.
  • De Safety Culture Ladder heeft veel raakvlakken met ISO 45001, VCA en VCU.

NCK.2023.0400.SCL.N0119.Certificaat